Koostööpartnerid – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Koostööpartnerid

Meie koostööpartnerid

  • Eesti Arstide Liit (EAL) – EAÜS on EAL-i assotsieerunud liige. Osaleme EAL-i volikogu töös ning oleme esindatud oma Seltsiga üldkogul.
  • Eesti Haiglate Liit (EHL) – EAÜS võtab osa EHL-i konverentsidest ning meie koostöö alustalaks on toetusleping.
  • Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK) – EAÜS ja TÜK on sõlminud hea tahte lepingu Maarjamõisa mõisahoone osas. Tänu sellele saame korraldada üritusi ja koolitusi ning pidada koosolekuid äärmiselt hubastes tingimustes.
  • Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) – EAÜSi ja ENLi koostöö on viimastel aastatel muutunud aktiivsemaks: nende abiga oleme saanud esinduse Noorte Keskkonnanõukogusse ning võimaluse osaleda mitmetel koolitustel.
  • OLE ROHKEM. koostöövõrgustik – on abiks reklaami ja koostööpartnerite leidmisel ning heaks lüliks Tartu tudengiorganisatsioonide vahel.
  • Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ) – EAÜSile sarnane tudengiorganisatsioon, kuhu kuuluvad tudengid VI kursuselt ning residendid. Aitame üksteist: kui mitte jõu, siis vähemalt nõuga.
  • Vabaühenduste Liit (VÜL) – EAÜS on liige alates 2020. aasta novembrist. VÜL on abiks seltsi huvikaitseplaani loomes ning neilt on võimalik saada juriidilist nõu.