Dokumendid – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Dokumendid

Põhikiri on Seltsi tähtsaim dokument, mis sätestab Seltsi juhtimise, toimimise alused ning liikmete õigused ja kohustused.

Kodukord on samuti tähtis Seltsi dokument, mis paneb paika üldkoosolekute toimumise ning valimiste korra.

Seltsi majandusliku poole kokkuvõte on leitav majandusaasta aruannetest.

Seltsi Strateegia seab organisatsioonile kindlad sihid, mille suunas liigutakse viie aastaste tsükklite kaupa.

Seltsi esindatud meedias peab põhinema üldkoosolekutel kinnitatud seisukohtadel.

Kogu Seltsi tegevus on dokumenteeritud liikmetele mõeldud sisearhiivis. Kui sa oled liige, aga sul pole ligipääsu sisearhiivile, siis kirjuta peasekretärile – secgen@eays.ee.